༤་༢༧    

     

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ གཅིག࿒ གཅིག། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ གཅིག࿒ གཅིག། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ གཉིས࿒ གཉིས། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ གཉིས࿒ གཉིས། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ གསུམ࿒ གསུམ། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ གསུམ࿒ གསུམ། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ བཞི࿒ བཞི། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ བཞི࿒ བཞི །

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ ལྔ࿒ ལྔ། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ ལྔ࿒ ལྔ། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ དྲུག࿒ དྲུག། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ དྲུག࿒ དྲུག། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ བདུན࿒ བདུན། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ བདུན࿒ བདུན། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ བརྒྱང࿒ བརྒྱད། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ བརྒྱད࿒ བརྒྱད། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ དགུ࿒ དགུ། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ དགུ࿒ དག། 

ང་ཚོ࿒ གྲོགས་པོ࿒ བཅུ࿒ བཅུ། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ བཅུ࿒ བཅུ། གསེར࿒ གྱི࿒ ཨ་ལོང࿒ བཅུ࿒ བཅུ།